Bedemænd

En begravelse skal og bør foregå på en anstændig måde, hvorfor det blandt andet er utroligt vigtigt, at finder en god bedemænd. Nedenfor har vi samlet samtlige af landets bedemænd og begravelsesforretninger, som forhåbentligt kan sørge for, at det bliver en god og billig begravelse.

Velkommen til samtalegrupper

Vi ønsker at bidrage til den forebyggende indsats på børne/unge området ved at etablere samtalegrupper for børn/unge, der har brug for støtte i en svær situation.

Ved mødet med ligestillede jævnaldrende kan børnene/de unge dele svære følelser, f.eks. ensomhed, sorg, vrede, skyldfølelse. De oplever et fællesskab og føler sig ikke isolerede eller forkerte.

Vores rolle i grupperne er at guide børnene/unge igennem de følelser, der kan opstå i forbindelse med f.eks. et tab, alkoholmisbrug i familien eller psykiske/sociale problemer i skolen. Vores tilgang er narrativ. Gennem børnenes historier skaber vi et nyt forhold til den afdøde. Afslapningsøvelser og fantasirejser er indlagt som et fast element i forløbet.

Vi danner grupperne ud fra forskellige kriterier som, alder, modenhed, køn og behov og sikrer os på den måde, at sammensætningen af børnene/de unge er så optimal som mulig.

Vi ser tilbudet som en kombination af hjælp her og nu, og på længere sigt en forebyggende indsats i forhold til børnenes/de unges fremtid.

Samtalegrupperne er et tilbud, der kan kompensere for andre og dyrere behandlingstilbud.

De typiske signaler ved sorgreaktionen er:

søvnforstyrrelser

ændret forhold til mad

muskelspændinger, hovedpine, mavepine og træthed

koncentrationsproblemer i skolen

konflikter med omgivelserne

isolation fra kammeraterne

Kan du genkende nogle af disse signaler, er gruppen måske noget for dig?

Undervisning til skoleklasser Om at Miste

Når en elev mister, påvirker det både barnets selv og klassekammeraterne. Det kan være svært for alle at fortælle, hvad de tænker, føler og er bekymrede for ved sygdom og død. Barnet selv er tynget af sorgen, og de andre børn kan være bange for, at de kan miste en mor, far eller en søskende. Klassekammeraterne og de øvrige omgivelser gør deres bedste, men ved nogle gange ikke, hvad de skal sige og er bange for at gøre tingene værre.

Undervisningen i klassen kan være med til at bryde tavsheden og give klassen, lærerne, SFO/Klub personalet nogle fælles begreber i forhold til emnet.

Undervisningen foregår klassevis og er baseret på materiale tilpasset de forskellige klassetrin:

Børnehaveklasse – 2. klasse
3. – 5. klasse
6. – 9. klasse

Vi anbefaler, at både klassens lærer og kontaktmedarbejderen fra SFO/Klub deltager.

Samtalegrupper for børn/unge opvokset i familie med alkohol

Har du en mor eller far, der drikker, kan du måske nikke genkendende til nogle af de typiske reaktioner og tanker hos børn og unge i familier med alkoholmisbrug:

· Hensyntagen til alle andre end dig selv
· Hemmeligheden
· Afsky/væmmelse
· Tør ikke sige fra
· Mistillid til andre og skyldfølelse ”det er nok min skyld at far/mor drikker” – så..
· Katastrofefantasier ”hvad sker der, når jeg ikke er der”, ”hvad bliver det næste”
· Lysten til at flygte fra kaos

Gruppen er et frirum, hvor du kan møde ligestillede jævnaldrende, som du kan dele hemmeligheden, skyldfølelsen, vreden og ensomheden med.
Kan du genkende nogle af disse signaler, er gruppen måske noget for dig?

Samtalegrupper for børn/unge der har det svært i skolen/hjemmet pga. skilsmisse

Ca. 25.000 børn oplever hvert år, at forældrene går fra hinanden. Mange af disse børn har aldrig talt med nogen om skilsmissen – ikke engang med den nærmeste familie. Disse børn lever under vilkår, som ikke er særlige gunstige for deres psykiske og sociale udvikling og indlæring.

Det giver udslag i uhensigtsmæssig adfærd og manglende sociale relationer. Børnene bliver isolerede og føler sig ensomme, hvilket gør at de ikke kan honorere omgivelsernes krav.

Tegnene på mistrivsel i samværet med andre børn, kan være:

· tilbageholdenhed/aggressivitet

· vedvarende gråd, humørsvingninger, koncentrationsbesvær

· uro, angst, tristhed, søvnløshed, ændrede spisevaner

Vores erfaring er, at det at være sammen med andre ligestillede giver børnene mulighed for at tale om problemerne med en voksen og endnu bedre med andre børn/unge i samme situation. Først og fremmest føler børnene sig ikke alene med deres livsvilkår. Dernæst styrkes den enkeltes identitet og selvstøtte vha. de redskaber, som de tilegner sig under forløbet.